Auto Website

Mã gói: CB1

2,000,000 ₫ /1 Tháng
 • Tự động xây dựng 1 website
 • Tự động lấy bài viết theo từ khóa
 • Tự động tối ưu hoá onpage internal link
 • Tự động tối ưu hoá page speed
 • Tự động đăng bài đều đặn mỗi ngày
 • Tự động submit bài mới lên Google
 • Tự động link building website

Gói CB2

Gói cơ bản

5,000,000 ₫ /1 Tháng
 • Nguồn video từ Youtube
 • Mỗi video dài tối đa 20 phút
 • Dịch tối đa 4000 từ / video
 • Chạy tối đa 2 video cùng lúc
 • Giới hạn 300 video / ngày
 • Lưu trữ: Miễn phí

Gói CB3

Gói cơ bản

10,000,000 ₫ /1 Tháng
 • Nguồn video từ Youtube
 • Mỗi video dài tối đa 30 phút
 • Dịch tối đa 6000 từ / video
 • Chạy tối đa 3 video cùng lúc
 • Giới hạn 600 video / ngày
 • Lưu trữ: Miễn phí